Skip to main content

Paneldebat d. 31. januar 2023: Udfordringer og potentialer for en klimaneutral fremtid

 

Af: Mai Poulsen

SDU deltager igen i Verdensmålsugen arrangeret af Altinget, Mandag Morgen og Global Compact Network Denmark.

Gennem en konstruktiv paneldebat sætter SDU Climate Cluster fokus på, hvilke udfordringer vi står over for, men også hvilke muligheder og potentialer vi kan tage i brug for at nå målsætningen om et klimaneutralt samfund.

Paneldebatten er arrangeret af SDU Climate Cluster med deltagelse af bl.a.:

· Sebastian Mernild, klimaprofessor og leder af SDU Climate Cluster

· Jørgen Steen Nielsen, forfatter og journalist ved Dagbladet Information

· Anne Højer Simonsen, vicedirektør og leder af Dansk Industris klimapolitiske enhed

· Christian Ibsen, direktør i CONCITO

· Mogens Lykketoft, forhenværende MF, minister, folketingsformand og formand for FN's Generalforsamling

Paneldebatten fokuserer på, at Danmark skal være klimaneutralt senest i 2050. Det besluttede et samlet Folketing med energiaftalen i 2018. Målsætningen betyder, at Danmark skal omstilles til et samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget. Men hvordan gør vi det?

Verdensmålsugen er et årligt topmøde, som stiller skarpt på det danske arbejde med FN’s verdensmål og inspirerer til videre handling med bæredygtig omstilling og udvikling. Alle debatter streames online og kan følges her .

Sidst opdateret: 31.07.2023