Skip to main content

Klimapanelet har afleveret deres første udtalelse til SDU’s bestyrelse

Af: Denise Normann Abrahamsen
I december 2021 vedtog SDU’s bestyrelse en klimaplan for SDU, der skal nedbringe universitetets udledning af drivhusgasser med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. Som en del heraf præsenteres bestyrelsen årligt for en status af arbejdet, og det har man nedsat Klimapanelet til.

"Det har været superspændende at få en indsigt i klimaarbejdet", siger Mikkel Stampe Nielsen, der er en af de studerende, som indgår i SDU’s Klimapanel.

Dette istemmer Marianne Due sig:

"Det har været rigtig godt og informativt at være med i Klimapanelet", siger hun, og uddyber, at Klimapanelets møder har båret præg af gode diskussioner samt verdensbilleder fra forskellige områder på universitetet.

I Klimapanelets udtalelse fremgår det, at de er positivt stemte over for SDU’s opmærksomhed på involvering af og ejerskab blandt ansatte og studerende som afgørende forudsætning for at nå målstregen.

Kommunikationsinitiativer er væsentlige for udbredelsen af SDU’s klimaarbejde

Som studerende og ansat på SDU kan det være svært at holde sig opdateret på alt det, der finder sted på universitetet – specielt i forhold til klimaarbejdet, hvor meget af arbejdet foregår i det skjulte.

"En af de kommentarer vi har i udtalelsen, er, at der skal være langt større gennemsigtighed, som gør det lettere for studerende og ansatte på SDU at få indsigt i klimaarbejdet", fortæller Mikkel Stampe Nielsen.


SDU’s Klimaplan består af fire pakker, der indeholder en række indsatser. En af disse pakker er Adfærd, Involvering og Kommunikation.

Som led i arbejdet med denne pakke har SDU etableret ikke blot SDU’s Klimapanel, men også gennemført første hold af Klimaambassadører, som gennem eksperimenter og formidling skal bidrage til at fremme en klimavenlig adfærd på SDU. Næste hold Klimaambassadører bliver uddannet i februar 2023.

"Kommunikation, der er let for folk at tilgå og forstå, er vigtigt. Man kan ikke forvente, at travle studerende og ansatte går ind på en hjemmeside og ser efter nyheder", tilslutter Marianne Due sig Mikkel Stampe Nielsen.

Derfor er nyhedsbrevet også en vigtig indsats i Klimaplanen, som hjælper med at informere studerende, ansatte og andre interessenter om SDU’s klimaarbejde.

Det fremtidige klimaarbejde på SDU

I udtalelsen fremgår det, at SDU’s videre arbejde bør fokusere på en stærkere helhedsorienteret tilgang, hvor teknologi, struktur, adfærd og kultur tænkes ind i indsatser.

Det her er ikke noget, vi ændrer fra den ene dag til den anden. Det er en dagsorden, der ikke forsvinder, og det er noget, vi skal have in mente i alt, vi gør

Marianne Due, Medlem af Klimapanelet 

Her peger Klimapanelet på, at det nuværende datagrundlag og detaljeringsgrad af klimaregnskabet for SDU gør det vanskeligt at vurdere de forventede effekter af og omkostninger for de konkrete indsatser.

Derfor er det også svært at vurdere, hvorvidt det er de rigtige indsatser, der bliver prioriteret.

"Der skal være langt større datadisciplin", siger Mikkel Stampe Nielsen og forklarer, at der bør eksistere en fælles database, hvori der fremgår nogle klare retningslinjer for, hvordan og hvilket data, der skal noteres, så ansatte på SDU har et fælles udgangspunkt.

En bedre datahåndtering kan bidrage til en større indsigt i Scope 3, der lige nu kun omfatter flyrejser, togrejser og taxikørsel.

Klimapanelet understreger derfor også nødvendigheden af investeringer og prioriteringer, der fremmer klimaarbejdet på SDU og fremhæver, at det bør indgå i alle beslutninger på SDU.

Derfor håber Marianne Due også, at SDU er bevidst om, at klimaarbejdet er et langt og sejt træk.

"Det her er ikke noget, vi ændrer fra den ene dag til den anden. Det er en dagsorden, der ikke forsvinder, og det er noget, vi skal have in mente i alt, vi gør", afslutter hun.

Klimapanelets udtalelse

Sidst opdateret: 31.07.2023