Skip to main content

Et år med Klimaplanen: Hvad har vi nået?

Af: Frederikke Malling

Et års bekendtskab med Klimaplanen er gået. Tilbage i december 2021 blev Klimaplanen sendt til godkendelse hos SDU´s bestyrelse, og i januar i år gik den endelige plan i luften. Siden da har SDU arbejdet med at organisere indsatserne og give dem ejerskab. På den måde håber universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, at beslutningerne bliver masseret ind i den måde, som man alligevel skulle drive de forskellige områder.

”Klimaplanen er ikke noget, der hænger herude, som vi bare tager frem til festlige lejligheder, men vi prøver sådan set at få det ind” siger Thomas Buchvald Vind.

Igangsatte indsatser

SDU har det seneste år blandt andet nedsat et Klimapanel på universitetet. Panelet består af teknisk administrativt personale, videnskabeligt personale
og studerende.

”Klimapanelets opgave er at gå ind og levere løbende rådgivning til ledelsen i forhold til indsatserne i Klimaplanen og give input til, om ledelse skulle gøre noget lidt mere ambitiøst eller gøre det på en anden måde” forklarer Thomas Buchvald Vind.

Det var også i 2022, at en række medarbejdere på tværs af universitetet blev udannet som de første klimaambassadører.

”Klimaambassadørerne har simpelthen fået nogle redskaber til at sprede de gode fortællinger rundt omkring på universitetet til deres kollegaer eller de områder, hvor de er, og så lave nogle forskellige interventioner, som kan skubbe på, at vi ændrer vores adfærd i det daglige. De er superengagerede, og dem har jeg store forventninger til” siger Thomas Buchvald Vind og fortæller, at der til februar løber endnu et klimaambassadørkursus af stablen.

Året har også budt på forberedelser til næste års tiltag. Der er eksempelvis en række analyser i gang vedrørende bygningsområdet, så man derfra kan arbejde med varmen i universitetets bygninger. Derudover er der både et nyt forsyningsnet og et nyt forbrugsprogram på vej til universitetet.

Thomas Buchvald Vind forklarer, at mange af indsatserne fra Klimaplanen ikke er nogle, man kan løse fra den ene dag til den anden, men at det kræver grundige overvejelser. 2022 har dog budt på flere spadestik til arbejdet de forestående år.

Men går det hurtigt nok?

Ikke hvis man spørger klimaet, pointerer Thomas Buchvald Vind.

”Nu kan klimaet ikke svare på anden måde, end at det bliver meget varmt. I forhold til os som universitet, så er der måske ting, der kan gå hurtigere, men vi er en meget stor institution. Vi har 26.000 studerende og 6.000 ansatte, så det er rigtig, rigtig mange mennesker, som skal gøre noget andet. Det tager tid at ændre adfærd hos mennesker” uddyber han.

Dog oplever han også, at det er en dagsorden, der har stor opbakning fra både ansatte og studerende på universitetet.

”Det tager bare noget tid at få sat ting i gang, men mine erfaringer er, når det så kommer i gang, så kommer der til at være et momentum, og så kører det afsted” siger han.

Både som ansat og studerende kan du dog se frem til endnu flere tiltag og endnu mere handling. Bare det næste år skal du vænne dig til en ny affaldssortering og ladestandere på dit universitet.

Sidst opdateret: 14.12.2022