Konkrete initiativer


På SDU vil vi uddanne fremtidens unge til at skabe værdi, ikke bare for Danmark, men for hele verden. Derfor vil vi i den kommende tid søsætte fem initiativer, som skal medvirke til, at de får et overordnet fokus på FN’s 17 Verdensmål. Du kan læse om hvert enkelt initiativ her.


 • Uddannelse

  Uddannelsesaktiviteter inden for Verdensmålene

  SDU har fokus på, at der arbejdes bredt med mange uddannelsesinitiativer inden for Verdensmålene på tværs af hele SDU. Fakulteterne arbejder på at udvikle kurser og moduler, der berører alle Verdensmålene, også gerne tværfakultære. Der arbejdes endvidere på at udvikle nye master- og overbygningsuddannelser relateret til Verdensmålene. Formålet med aktiviteterne er at give de studerende særlige kompetencer i at forstå, anvende og forholde sig kritisk til Verdensmålene. De studerende skal endvidere opnå indsigt i sammenhængen mellem Verdensmålene og bibringes en erkendelse af, at det kræver en integreret, afbalanceret indsats at opnå holdbare resultater.

 • Verdensmålsmøde for unge

  Ungemøde for ”Vores Verdensmål”

  SDU vil fra og med 2020 være vært for et ungemøde for ”Vores Verdensmål”, som afholdes i Odense. Mødet skal sætte FN’s 17 Verdensmål på dagsordenen for unge mennesker. Initiativet skal sikre, at unge kan debattere, høre talks og paneldebatter, lære hinanden at kende og derigennem få forskningsbaseret viden om Verdensmålene. Ungemødet er målrettet elever i folkeskolen og på gymnasier samt studerende på videregående uddannelser.

 • Filosofikum

  Moderne filosofikum om Verdensmål

  SDU vil give alle studerende på uddannelserne et studiestartsforløb om Verdensmålene. En slags “moderne filosofikum”, studerende mødes og fokuserer på løsninger til verdens store udfordringer. Forløbet omfatter alle nystartede studerende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser på tværs af hele SDU, således at studerende med forskellige fagligheder allerede fra første dag på universitetet samarbejder om et fælles tema om bæredygtighed.

 • Inspirationspris

  Pris for Verdensmål

  SDU vil fra og med 2019 årligt uddele en pris på 25.000 kr. til ansatte og studerende, som har gjort en særlig og inspirerende indsats i relation til FN’s Verdensmål. Prisen gives for et initiativ, som kan inspirere internt på SDU og eksternt i omverdenen. Prisen skal motivere til, at alle på SDU forholder sig til Verdensmålene. Anerkendelsen for en særlig indsats sker ved årsfesten, der er universitetets årlige højtidelighed. Første uddeling er ved SDU’s årsfest fredag d. 25. oktober 2019.

 • Åbent forum

  Verdensmålsforum på SDU

  SDU vil i eftersommeren 2019 invitere studerende og ansatte til et åbent forum, hvor der kan udvikles ideer og initiativer til arbejdet med Verdensmålene. Disse ideer og initiativer vil få indflydelse på prioriteringen af nye, vigtige aktiviteter på universitetet. Det nye forum henvender sig til studerende og ansatte på SDU, men der vil også blive inviteret repræsentanter fra erhvervslivet, den offentlige sektor og andre for at inspirere til nye ideer og handlinger. Verdensmålsforummet vil medvirke til at rammesætte initiativerne i forhold til FN’s 17 Verdensmål samt sikre ejerskab til nye aktiviteter blandt SDU’s medarbejdere og studerende.

Allerede vedtagne initiativer på SDU


Smart ladning af el-biler

Etablering af Living Lab for et nyt smart styringssystem for el-ladere til elektriske biler.

Skift til el-biler

Udskiftning af universitetets bilpark til el- og/eller hybridbiler.

Mindre plastic

Stop for indkøb af plasticengangsservice til fordel for alternative produkter og løsninger.

Bedre affaldssortering

Flere fælles skraldestationer med mulighed for en bedre affaldssortering.

Mindre madspild

Reduktion af madspild i kantine samt efter møder og arrangementer.

Sluk for strømmen

Nedlukning af udstyr på standby (fx computerskærme) og anvendelse af sensorer, som tidsbegrænser strømforbrug på udstyr og i bygninger.

Reducer pesticider

Stop for ukrudtsbekæmpelsesmidler på universitetets arealer.

Reducer flourstoffer

Reduktion af indkøb af produkter, som indeholder persistente flourstoffer.

Bæredygtigt indkøb

Integrering af bæredygtighed i universitetets indkøb, herunder særligt fokus på produkter i en bæredygtig forsyningskæde.

Active Living

Udbrede Active Living på Campus Odense til andre byer.

Papirløst universitet

Reducere universitetets papirforbrug til fordel for digitale løsninger.

Gender equality SDU

Fortsat udvikling og udbredelse af universitetets Gender Equality Initiative, herunder udbygning af Gender Statitics til opfølgning på kønsbalance ved ansættelser og stillingsbesættelser.