Skip to main content

Proces for klimaplan

Der er igangsat initiativer, der skal reducere universitetets klimaaftryk, men ikke alle løsningerne kendes endnu – de skal findes sammen med ansatte og studerende, f.eks. gennem forskning, projekter og specialer. 

Hertil kommer, at universitetets campusser daglig har en stor gennemstrømning af studerende, ansatte og gæster. Uden deltagelse af disse grupper vil det blive vanskeligt at indfri målsætningen.

Som organisation, studiested og arbejdsplads har SDU derfor et stort ansvar for at understøtte en klimavenlig adfærd og gøre det nemmere for universitetets brugere at træffe det klimavenlige valg på campusområderne.

Klimaplanen vil derfor blive udarbejdet med bidrag fra forskningsmiljøer på SDU, gennem involvering af øvrige ansatte og studerende på SDU og forelagt HSU, Universitetsrådet og repræsentanter for studerende til høring

Tidsplan

Aktivitet

Periode / deadline

Præsentation af baseline, mål og proces for klimaplan for HSU

8. september

Præsentation af baseline, mål og proces for klimaplan for Universitetsrådet

14. september

Præsentation af baseline, mål og proces for klimaplan for de studerende

TBD

Workshop I for ekspertgruppe

Uge 36

Åbne workshops for ansatte på alle campusser

Uge 38 - 40

Åbne workshops for studerende på alle campusser

Uge 38 - 40

Workshop II for ekspertgruppe

Uge 41

Udarbejdelse af udkast til klimaplan

Uge 42 - 44

Høring om udkast til klimaplan i HSU (skriftlig høring / ekstraordinært møde)

TBD

Høring om udkast til klimaplan i Universitetsrådet (skriftlig høring / ekstraordinært møde)

TBD

Høring om udkast til klimaplan blandt studerende

TBD

Udarbejdelse af revideret udkast til klimaplan

Uge 46 - 48

Præsentation af endeligt udkast til klimaplan for HSU

8. december

Præsentation af endeligt udkast til klimaplan for Universitetsrådet

7. december

Præsentation af endeligt udkast til klimaplan for de studerende

TBD

Præsentation af endeligt udkast til klimaplan for bestyrelsen

10. december

 

Arbejdet med klimaplanen vil være et fast punkt på direktionsmøder i 2. halvår af 2021.

Sidst opdateret: 12.07.2021