Skip to main content

Proces for klimaplan

Dataindsamlingen i forbindelse med klimaplanen er nu stort set afsluttet og har bestået af:

  • Workshops for ansatte og studerende på alle campusser med ca. 70 deltagere og mulighed for at sende forslag på mail
  • Call for forslag til indsatser fra ekspertgruppe bestående af ca. 30 forskere (udpeget af fakulteter), praktikere (udpeget af universitetsdirektøren) og studerende (Den Grønne Studenterbevægelse) med særlig indsigt på klimaområdet.
  • Workshop med ekspertgruppen for at kvalificere og prioritere forslag til indsatser – ca. 25 deltog.
  • Løbende dialog med andre danske universiteter om deres erfaringer og indhold i deres klimaplaner (især AU og KU).

Du kan se de forslag, der er kommet i løbet af processen herunder (primært kun på dansk).

Der vil nu blive udarbejdet et udkast til klimaplan, som vi blive kvalificeret gennem dialoger med Universitetsrådet, HSU og studerende.

Klimaplanen vil også blive kvalificeret gennem dialog med en baggrundsgruppe bestående af repræsentanter for Teknisk Service og Udbud og Indkøb samt gennem dialog med professor Henrik Wenzel.


Sidst opdateret: 27.10.2021