Skip to main content

Klimaplan

Der vil hvert år blive foretaget en opfølgning på arbejdet med planen i form af et klimaregnskab og en vurdering af igangværende indsatser. Klimaregnskaberne vil opgøre universitetets klimaaftryk fra scope 1 og 2 samt dele af scope 3.

Den løbende opfølgning på mål og indsatser skal det gøre muligt at tage højde for potentielle teknologiske fremskridt inden for fx transport og energiproduktion til skiftende sociale normer, adfærd og forbrugervaner.

Sidst opdateret: 12.07.2021