Skip to main content

SDU's Klimaambassadører

SDU uddanner klimaambassadører for at styrke det lokale ejerskab og involvering i arbejdet med klimaplanen. Disse ambassadører kan være med til at inspirere kolleger til klimavenlig adfærd og handlinger på job-bet og udvikle nye tiltag, der kan supplere indsatserne i klimaplanen.

SDU har siden sommeren 2022 haft klimaambassadører som en vigtig del af SDU’s arbejde med at reducere universitetsudledning.

Hvorfor uddanner vi klimaambassadører?

Adfærd, involvering og kommunikation er en vigtig del af SDU’s plan om at nedbringe universitetets udledning af drivhusgasser i 2030 med 70% sammenlignet med 1990.

En stor del af SDU’s udledning af drivhusgasser afhænger af ansattes, studerendes og gæsters adfærd.

Det handler om de valg, vi bevidst eller ubevidst foretager os ved fx transport til og fra campus, transport ved studie-og tjenesterejser, ved indkøb af varer, i kantinen osv.

Det handler også om, hvordan vi bakker op om de valg, som vi fællesskab tager for at nedbringe drivhusgasudledningen i forhold til fx reduktion af papirforbruget, nye rejseregler, mere fleksibel anvendelse af lokaler og udstyr, affaldssortering osv.

SDU har derfor besluttet at uddanne en række medarbejdere som klimaambassadører, der skal styrke det lokale ejerskab og involvering i arbejdet med klimaplanen. Klimaambassadørerne vil løbende få værktøjer og færdigheder, der kan hjælpe med deres arbejde.

Sådan kan den lokale klimaambassadør bruges

Klimaambassadøren er først og fremmest en kollega eller medarbejder med et stort grønt hjerte, der indgår i et netværk med andre klimaambassadører og i SDU’s klimaorganisation.

Forventningen til klimaambassadøren er ikke, at de skal vide alt, hvad der foregår i arbejdet med SDU’s klimaplan, men de vil vide, hvem de skal spørge. Så hvis de ikke selv kan svare, ved de, hvor de skal gå hen for at finde svaret.

Klimaambassadøren er medarbejderen, der kan repræsentere den grønne dagsorden ved mødebordet og medvirke til, at dagsordenen bliver husket. Klimaambassadøren kan derfor lokalt sørge for, at der skabes en kultur, hvor medarbejdere tænker mere bæredygtigt og klimavenligt i deres daglige arbejde og virke.

Klimaambassadørerne kan også være behjælpelig, hvis der lokalt er ønsker om at sætte fokus på grønne vaner og adfærd. Det kan foregå på et afdelingsmøde el.lign.

SDU’s klimaplan rummer indsatser i forhold til at sænke universitetets energiforbrug, øge andelen af vedvarende energi, fremme grøn mobilitet og bidrage til, at vi forbruger minimalt, klogt og cirkulært.

Men klimaplanen er ikke en udtømmende liste, og vi har stadig behov for ideer og forslag til, hvordan vi kan driften af SDU mere klimavenlig. Ingen idé eller forslag er for lille eller stor. Gå til klimaambassadøren, hvis du har en idé eller hvis I i fællesskab i afdelingen ønsker at bidrage til SDU’s klimaplan.

Der er mange måder at være klimaambassadør på!

Klimaambassadørerne kommer med forskellige baggrunde, erfaringer og fra forskellige funktioner på tværs af SDU. Fælles er et ønske om at bidrage til at gøre SDU mere klimavenlig og grønnere.

Denne kombination er en afgørende styrke i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser fra SDU.

Klimaambassadøren kan være med til:

  • At trykprøve indsatserne i SDU’s klimaplan før de udmøntes
  • At udvikle nye tiltag, der kan supplere indsatserne i klimaplanen
  • At inspirere kolleger til klimavenlig adfærd og handlinger på jobbet
  • I samarbejde med egen leder at igangsætte lokale tiltag
  • At formidle ideer og forslag fra kolleger om klimatiltag til SDU’s klimaorganisation

Det er rektoratets forventning, at der lokalt skabes tid og rum til klimaambassadørernes virke.

Alle klimaambassadører inviteres til fire årlige netværksmøder.

Vi uddanner løbende klimaambassadører. Kurserne offentliggøres under medarbejderkurser på sdunet.dk.

Oversigt over klimaambassadører på SDU

Nedenfor kan du se navne og kontaktoplysninger på de klimaambassadører, som vi indtil videre har uddannet på SDU.

Har I endnu ikke en klimaambassadør i afdelingen, så er du velkommen til at kontakte en klimaambassadør i en anden afdeling.

 Anne Vibeke Vennerstrøm: avv@sdu.dk Iben Rosendal: irosendal@biology.sdu.dk 
 Biljana Seier: bc@sdu.dk  Jan Jeppesen: janje@sdu.dk
 Camilla Enggaard: cenggaard@health.sdu.dk  Jette Hejli Larssen: jehl@sdu.dk
 Charlotte Damkjær Jacobsen: cdj@sam.sdu.dk  Katharina Rubahn: kru@tek.sdu.dk
 Charlotte Wiking Antikvatis: cwa@sdu.dk  Klaus Lehn Petersen: klauslp@bmb.sdu.dk
 Christina From-Nielsen: cfro@sdu.dk Linette Sønderby: linette@sdu.dk
 Cæcilie Østergaard Knudstorp: cok@sdu.dk Lisbet Foged: foged@imada.sdu.dk
 David Binzer: binzer@sdu.dk  Lisbeth Nylandsted: lisan@sdu.dk
 Dennis Harris: harris@sdu.dk  Lotte Thing Rasmussen: ltr@bib.sdu.dk
 Emma Simonsen: emms@sdu.dk  Malene Skovbakke: maskov@sdu.dk
 Gitte Kitlen: gkitlen@health.sdu.dk  Malene Tofveson Nibe: manib@sdu.dk
 Hans Thygesen: hat@sdu.dk Marianne Due: mdue@sdu.dk
 Marianne Sandgaard: msa@sam.sdu.dk Rikke Berg Frimodt-Møller: rberg@health.sdu.dk
 Mette Mathilde Pedersen: mgf@sam.sdu.dk Rolf  Thunbo: roth@sdu.dk
 Mette Juul Kristoffersen: mekri@sdu.dk  Simon Kleinschmidt Salling: sks@sam.sdu.dk
 Nadja Schäfer-Dorn: nads@sam.sdu.dk  Solvår Wium: wium@sdu.dk
 Ngaio Ustrup: nustrup@sdu.dk  Stine Laursen: stilau@sdu.dk
 Per E. Jannsen: perj@imada.sdu.dk  Susan Christina Nøttrup: sucn@sdu.dk
 Rasmus Kruse: rakrus@sdu.dk  Tenna Pavia Mortensen: tmortensen@bmb.sdu.dk
 René Engelhardt Hansen: rehansen@health.sdu.dk  Tina Holm Svenstrup: thl@bmb.sdu.dk
 Richard Beck: beck@tek.sdu.dk Trine Baltzer Demkjær: tbd@sdu.dk
 Richard Sprenger: richards@bmb.sdu.dk  Vibeke Jørgensen: vibekej@bmb.sdu.dk

Mød et udpluk af SDU's klimaambassadører nedenfor:

Katharina Rubahn - SDU Sønderborg (Mai Solmer Poulsen)

Ngaio Ustrup - Administrativ medarbejder ved Institut for Sundhedstjenesteforskning (Mai Solmer Poulsen)

Lotte Rasmussen - Specialkonsulent og journalist ved Biblioteket og Videnscenter for Citizen Science (Mai Solmer Poulsen)

Tina Svenstrup - Indkøber, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (Mai Solmer Poulsen)

Malene Skovbakke - Projektleder i Teknisk Service (Mai Solmer Poulsen)

Cæcilie Knudstorp - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding (Mai Solmer Poulsen)

Jan Jeppesen - Betjent ved Teknisk Service (Mai Solmer Poulsen)

Anne Vibeke Vennerstrøm - Uddannelseschef for Teoretisk Pædagogikum (Mai Solmer Poulsen)

Tenna Mortensen - Laborant (Mai Solmer Poulsen)

Sidst opdateret: 29.09.2023