Skip to main content

Ekspertgruppe

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind er udpeget som projektejer og fungerer som styregruppeformand.

Processen skal bidrage til at relevant forsknings- og praksisviden bringes i spil i forhold til at anvise mulige teknologiske løsninger samt adfærdsregulerende og adfærdspåvirkende tiltag med henblik på at bidrage til realisering af SDU’s klimamål.

Til dette formål nedsættes en ekspertgruppe med repræsentanter for relevante forskningsmiljøer og enheder på Fællesområdet på SDU. Ekspertgruppen kommer til at virke gennem to halvdagsworkshops i løbet af efteråret.

Den daglige projektledelse varetages af SDG HUB’en ved chefrådgiver Flemming Bridal Rasmussen.

Kommissorium for ekspertgruppe i forbindelse med udarbejdelse af klimaplan for SDU

Ekspertgruppe for udarbejdelse af klimaplan for SDU

Sidst opdateret: 29.09.2021