Skip to main content

Bæredygtighedsrapport 2021

Bæredygtighedsrapporten for SDU for 2021 er nu klar

Universiteter spiller en afgørende rolle i forhold til at finde svar på store samfundsmæssige udfordringer. I vores tid er bæredygtighed en af de største udfordringer for vores planets fremtid. Universiteter skaber viden og innovation, der bidrager til løsninger på de komplekse og forbundne sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, der er beskrevet i FN’s 17 verdensbillede.

Denne rapport er et øjebliksbillede af, hvad vi gjorde i 2021 for at fremme bæredygtighed på tværs af Syddansk Universitet. I rapporten fortæller vi om, hvordan vi bidrager til at løse nogle af de udfordringer, samfundet står over for, og vi gennemgår årets begivenheder og de resultater, vi har opnået. Hos SDU mener vi, at åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt – ikke mindst i vores arbejde med bæredygtighed. Derfor belyser rapporten også områder, hvor der er behov for forbedringer.

Rapporten viser, at forskere på SDU er optaget af bæredygtighed og beskæftiger sig med en bred vifte af bæredygtighedsrelaterede forskningsaktiviteter. Eksemplerne spænder fra grønt flybrændstof til ulighed i sundhedspleje og bæredygtige markeder. Rapporten viser også, at aktiviteterne foregår globalt og lokalt i samarbejde med andre universiteter, virksomheder og offentlige institutioner.

 

Bæredygtighedsrapport 2021 (Engelsk version)

Sidst opdateret: 26.08.2022