Skip to main content

Bæredygtighedsrapport

Efter bestyrelsen på Syddansk Universitet gjorde FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling til omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af universitetet, er det vigtigt at gøre status over det arbejde, der efterfølgende er fundet sted. Dette kan du læse om i SDU's Bæredygtighedsrapport.

I juni 2019 besluttede bestyrelsen at gøre FN's 17 Verdensmål til omdrejningspunktet for den videre bæredygtige udvikling på Syddansk Universitet. Bæredygtighed er således en del af universitetets forskning, innovation, uddannelser og daglige drift.

Når man beslutter sig for at gøre bæredygtighed til omdrejningspunktet, er det vigtigt også at følge op på det arbejde, der er foretaget på området. Derfor har vi arbejdet på Bæredygtighedsrapporten. Nedenunder finder du både en rapport, der giver kort status over arbejdet i 2019-2020, men også den nyeste Bæredygtighedsrapport, som er et øjebliksbillede af bæredygtighedsarbejdet fra 2021.

Bæredygtighedsrapport for 2019-2020 (Engelsk version)

Bæredygtighedsrapport 2021

Sidst opdateret: 14.09.2022