Skip to main content

Særlige verdensmålsinitiativer
På SDU vil vi uddanne fremtidens unge til at skabe værdi, ikke bare for Danmark, men for hele verden. Derfor har vi søsat initiativer, som skal medvirke til, at de får et overordnet fokus på FN’s 17 Verdensmål. Du kan læse om hvert enkelt initiativ her.


 • Træning

  Stillesiddende arbejde?

  Her er forskernes mest effektive øvelser

  Læs mere
 • Uddannelse

  Introduktionsforløb for nye studerende om verdensmålene for bæredygtig udvikling

  Forløbet om bæredygtighed er en forskningsbaseret indføring i bæredygtighedsverdensmålene og deres relevans for akademiske studier. Ud over at rumme en grundlæggende introduktion til verdensmålene og deres historiske og politiske kontekst, rummer forløbet også en række nedslag i konkrete problematikker forbundet med målene, og det udforsker nogle af de dilemmaer som arbejdet med at nå målene rejser. Forløbet skal give de studerende en tværfaglig platform for at arbejde med verdensmålene, ligesom de studerende får erfaring med at arbejde kritisk og reflekteret med verdensmålene.

 • Pulje

  Verdensmålspulje for studerende på SDU

  SDU understøtter studerende på SDU, der ønsker at arbejde med FN’s verdensmål. Til dette formål er der afsat en pulje målrettet studenterbårne initiativer. Puljen er afsat med det formål at sikre økonomisk støtte til studenterbårne initiativer og aktiviteter, udviklet og drevet af universitetets studerende, rettet mod at virke inden for rammerne af arbejdet med FN ́s verdensmål. Puljen kan kun søges af SDU’s eksisterende studenterforeninger eller af studerende på SDU, der til anledningen går sammen om at søge støtte til et initiativ.

 • Camp

  Verdensmålscamp for unge

  SDU gennemfører i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner på Fyn hvert år et arrangement, der henvender sig til unge. Formatet for arrangementerne vil være forskelligt fra år til år og kan bestå af fx inspiration til life-hacks, workshops med udgangspunkt i virksomhedscases, talks og debatter. Arrangementerne skal sætte FN’s 17 verdensmål på dagsordenen for unge, styrke netværket blandt unge og introducere til forskningsbaseret viden om verdensmålene.

 • Inspirationspris

  Verdensmålspris på SDU

  SDU uddeler årligt en pris på 25.000 kr. til ansatte og studerende, som har gjort en særlig og inspirerende indsats i relation til FN’s verdensmål. Prisen gives for et initiativ, som kan inspirere internt på SDU og eksternt i omverdenen. Prisen skal motivere til, at alle på SDU forholder sig til verdensmålene. Anerkendelsen for en særlig indsats sker ved årsfesten, der er universitetets årlige højtidelighed.

 • Åbent forum

  Verdensmålsforum på SDU

  SDU’s verdensmålsforum er et åbent forum, hvor der kan udvikles ideer og initiativer til arbejdet med verdensmålene. Disse ideer og initiativer vil få indflydelse på prioriteringen af nye, vigtige aktiviteter på universitetet. Det nye forum henvender sig til studerende og ansatte på SDU, men der vil også blive inviteret repræsentanter fra erhvervslivet, den offentlige sektor og andre for at inspirere til nye ideer og handlinger. Verdensmålsforummet skal medvirke til at rammesætte initiativer i forhold til FN’s 17 verdensmål samt sikre ejerskab til nye aktiviteter blandt SDU’s medarbejdere og studerende.