Skip to main content

Klimapanel for SDU

SDU’s bestyrelse har som en del af arbejdet med opfølgning og løbende revidering af klimaplanen besluttet at nedsætte et klimapanel, der skal rådgive universitetets ledelse om klimaarbejdet på SDU.

Klimapanelet bidrager gennem forsknings- og praksisviden med uafhængig rådgivning om omstillingen af SDU til et lavemissionsuniversitet og har følgende hovedopgaver:

 • Vurdere status for opfyldelse af den overordnede målsætning samt mål og delmål på klimaområdet fastsat i SDU’s klimaplan for 2030. 
 •  Vurdere behovet for tilpasning af den aktuelle portefølje af indsatser i den igangværende implementeringsbølge, herunder behovet for yderligere indsatser.
 • Udarbejde anbefalinger til teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til realisering af mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030. 

Medlemmer

 • Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, Formand for Klimapanelet
 • Professor Bo Nørregaard Jørgensen, Mærsk McKinny Møller Instituttet, TEK
 • Adjunkt Kristof Tomej, Institut for Design og Kommunikation, HUM
 • Lektor Knud Sinding, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SAMF
 • Kontorchef Anne Kathrine Overgaard, Dekansekretariatet, SUND
 • Ingeniørassistent Klaus Lehn Petersen, NAT
 • Kontorchef Christina Bruun Levinsen, Institut for Kulturvidenskaber, HUM 
 • Studerende Janina Gerder, Mechanical Engineering, TEK
 • Studerende Jonas Jakobsen, HA, SAMF
 • Studerende Mikkel Stampe Nielsen, Global Management and Manufacturing, TEK

Klimapanelets kommisorium (PDF)

Sidst opdateret: 25.10.2023