Skip to main content

Christina og Trine er to af SDU´s klimaambassadører: Bliv klogere på deres ambitioner og tanker efter årets kursus

18. august blev årets klimaambassadøruddannelse skudt i gang, og efter to dage i klimaets og bæredygtighedens tegn fik SDU 28 klimaambassadører. Deltagerne kom fra forskellige steder på SDU og tog både ny læring, motivation og et helt nyt netværk med sig fra uddannelsen. SDG HUB’en har snakket med to af årets klimaambassadører. Christina From-Nielsen kommer fra SDU Indkøb og Udbud, og Trine Baltzer Demkjær arbejder ved SDU Climate Cluster.

”Jeg ser en unik mulighed for, at vi som indkøbsafdeling kan komme rundt i organisationen, og så fordi vi har en noget større erfaring med at arbejde med udbud end måske andre afdelinger, og så også fordi man altid kan lære noget nyt” fortæller Christina From-Nielsen om sine grunde til at melde sig til årets klimaambassadørkursus og tilføjer:

”Så det her med at være videbegærlig. Jeg vil gerne vide nogle flere ting, jeg vil gerne klædes bedre på, jeg vil gerne rustes til at guide og vejlede vores organisation bedre”.

Også Trine Baltzer Demkjær meldte sig til årets kursus for at få et nyt netværk og møde forskellige medarbejdere fra SDU, der også vil gøre en forskel for klima og bæredygtighed.

”Det gjorde jeg af flere forskellige årsager, blandt andet i forhold til at få et netværk blandt ligesindede på SDU, både i forhold til at bringe deres gode idéer og praksisser i spil herovre, hvor vi sidder, men også for at have et netværk og nogle kanaler ude på fakulteterne, så jeg er også med til den vej at fremme det, vi gør i SDU Climate Cluster” fortæller Trine Baltzer Demkjær.

En bæredygtig baggrund

Arbejdet med bæredygtighed er ikke fremmede for hverken Christina From-Nielsen eller Trine Baltzer Demkjær, der begge arbejder med bæredygtighed og klima igennem deres stillinger ved universitetet.

Men klimaambassadørkurset har dog alligevel givet de to ambassadører ny viden og motivation til deres fremadrettet arbejde.

”Det gav noget at høre om, hvor mange initiativer der egentlig var gang i rundt omkring, og hvordan mange afdelinger der tænker bæredygtighed ind i deres daglige virke”, fortæller Trine Baltzer Demkjær.

For Christina From-Nielsen meldte der sig en øget motivation og gejst på banen, da hun fik diplomet i hånden fredag eftermiddag.

”Det er lige før, at jeg nu trommer med neglene på bordet, den der fornemmelse af, at man sidder yderst på stolen, og man tænker: gud, hvor kan det blive fedt, hvis vi får sat det her i gang, og lad os nu bare komme udover rampen”.

Nyt netværk og en masse arbejde forude

Klimaambassadøruddannelsen blev starten på et helt nyt og motiveret netværk, der nu skal drive ambassadørskabet videre sammen. Og netop det nye netværk er noget af det, som både Christina From-Nielsen og Trine Baltzer Demkjær tager med sig kurset.

”Jeg tror på, at den her tværfaglighed og den her tilgang på SDU er helt unik. Vi har både videnskabeligt personale og teknisk administrativt personale, og den her kobling tror jeg simpelthen er genial, og jeg tror, det er vigtigt at få den i spil, og vi har jo en kæmperessource i de her mange engagerede studerende, som også gerne vil være med til at gøre en forskel. Lad os nu komme i gang” siger Christina From-Nielsen begejstret.

Nu skal netværket arbejde videre med initiativer og projekter på SDU – noget, som begge klimaambassadører ser frem til.

”Jeg synes, der er blevet trukket nogle tråde, nu tænker jeg også, det bliver støttet op af det her nyhedsbrev, der er ved at komme på banen og så yderligere netværksarrangementer” siger Trine Baltzer Demkjær, der fortæller, at klimaambassadørerne blandt andet skal besøge Climate Cluster til et af årets netværksmøder.

Men der venter en masse arbejde forude, og de to klimaambassadører ser frem til det fremtidige samarbejde.

”Det er rigtigt vigtigt at holde fast i den her gejst. Der er stadig en nyhedsværdi, men vi skal ikke vente meget længere, vi skal have tingene skudt i gang” siger Christina From-Nielsen.

I starten af oktober fik klimaambassadørerne endelig mulighed for igen at mødes og komme videre med deres projekter og ambitioner for SDU.  

Rollen som ambassadør fremadrettet

De næste måneder byder på en række yderligere netværksmøder, hvor klimaambassadørerne kan få gang i deres ambassadørskab, og det er noget, som de har ventet på:

”Jeg tror på, vi skal smede, mens jernet er varmt” siger Christina From-Nielsen, der glæder sig til at tage sin ambassadørrolle på sig og få skudt nogle ting i gang.

Og de næste måneder frem får de nye klimaambassadører endelig muligheden for at tage deres nye rolle til sig:

”Jeg tror den måde, jeg primært ser min ambassadørrolle på, er ikke som sådan at sætte initiativer i gang, men mere være med til at kunne udfolde eller begrunde, når der kommer nye SDU-tiltag af bæredygtig karakter, hvorfor det bliver gjort. Så have en gå-forrest-rolle i det”, siger Trine Baltzer Demkjær.

Du kan blive den næste

De to klimaambassadører er ikke i tvivl om, at man skal tilmelde sig næste år, når muligheden byder sig.

”Det synes jeg, man skal, både fordi man får nogle konkrete redskaber, man får et netværk, man får inspiration til, hvad man eventuelt selv kan gå tilbage i egen organisation og implementere. Så synes jeg også, at det er et godt initiativ, som SDU har taget, og at det er en mulighed for at støtte op om det og for nogens vedkommende også kunne sætte handling bag ord og lade de gode intentioner få mere fylde” siger Trine Baltzer Demkjær.

Hvilke projekter, klimaambassadørerne får søsat, må vi vente spændt på at høre mere om, men der er ingen tvivl om, at SDU nu har fået en række topmotiveret og ambitiøse ambassadører, der vil arbejde med universitetets bæredygtige udvikling fremadrettet. Du kan følge med på vores sider, hvor vi løbende vil fortælle mere om klimaambassadørerne og deres vigtige arbejde.

Sidst opdateret: 11.10.2023