Skip to main content

Opladning af el-køretøjer på campus – se vores løsning

Elektrificeringen af transportsektoren forventes at være afgørende for at opfylde EU's mål om dekarbonisering og energisikkerhed. El-køretøjer kombinerer mere effektiv energiudnyttelse med muligheden for at køre på vedvarende energikilder, som overvejende er elektriske. Endvidere bidrager elektrificeringen af transportmidler også til en diversificering af energiforsyningen, hvilket øger forsyningssikkerheden.

Overgangen til emissionsreduceret transport indebærer imidlertid en række udfordringer. Det stigende antal el-køretøjer på markedet for motorkøretøjer kræver egnede, overkommelige og driftssikre supportinfrastrukturer, såsom ladeinfrastrukturer til el-køretøjer.

Brugere skal kunne oplade deres el-køretøjer på arbejdspladsen. Bedre og flere ladefaciliteter på arbejdspladsen vil tilskynde flere førere til at bruge el-køretøjer og reducere behovet for store og dyre batterier.

For at muliggøre, at flere el-køretøjer kan lade op på forholdsvis kort tid, skal elnettet enten udvides betydeligt – hvilket koster mange penge – eller også skal opladningen optimeres ved at tage hensyn til samtlige kunders behovsmønstre, dvs. kun opladning, når der er et presserende behov.

Forskning og ny infrastruktur gjorde det muligt i SDU Sønderborg

På SDU i Sønderborg planlagde vi at købe el-køretøjer og bygge ladeinfrastrukturen i 2019. Seks ladestandere blev sat op på parkeringspladsen, da en ny bygning blev tegnet på Mads Clausen Instituttet. Vi var så heldigt stillet, at der under alle omstændigheder var blevet opført nye generelle strømforsyninger, og derved kunne ekstraomkostningerne til ladestanderne holdes nede.

Ved opførelsen af den nye bygning arbejdede vi på et forskningsprojekt, der var medfinansieret af Interreg5A. Projektet undersøgte mulighederne for at forhindre spidsbelastninger vha. intelligent fordeling af belastningerne over tid. Rebecca Adam fortsætter i øjeblikket denne forskning ved CIE i Sønderborg. Hun forklarer: »Der findes en række intelligente metoder til at opskalere ladeinfrastrukturen på fleksibel vis, flytte belastningerne til andre tidspunkter og gå efter prisstyret opladning på de tidspunkter, hvor prisen er lavest.“

Disse væsentlige aspekter bliver kun mere interessante i takt med, at elpriserne stiger voldsomt.

Den frustrerende del og en lykkelig slutning

På trods af den igangværende forskning og de gode argumenter for at anvende de nye ladestationer på SDU i Sønderborg kunne vi ikke tage dem i brug. Grundet juridiske begrænsninger må et universitet ikke lade personalet oplade deres el-køretøjer gratis. Vi havde brug for en operatør, der kunne tage hånd om alle betalingerne samtidig med, at vi kunne udtrække data om brugernes adfærd anonymt til forskningsformål.

I to år ledte vi efter en udbyder, der kunne imødekomme vores behov. Vi fandt frem til firmaet Base2Charge, der tilbød at samarbejde med SDU i Sønderborg. De udarbejdede en løsning, der både sikrede, at vi kunne bruge dataene, og som tilbød forskellige betalingsmetoder, såsom MobilePay, kreditkort m.fl.

Vi er meget taknemmelige for dette tilbud, da vi nu har enestående ladefaciliteter til alle el-køretøjer, og de kræver hverken abonnement eller kort. Samtidig har forskerne lov til at indsamle data for at forbedre intelligente og brugervenlige opladningsalgoritmer ved hjælp af maskinlæring. Rebecca Adam fortæller: ”Ved hjælp af intelligent opladning kan belastningen udjævnes, så ladenettets infrastruktur kan opskaleres på omkostningseffektiv vis. Desuden kan belastningen forskydes for at maksimere den anvendte procentdel af vedvarende energi eller omkostningsoptimeret opladning.”

I Sønderborg har dette fungeret fint, og det kan også være en løsning for andre campusser.

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558
Ladestationer

Sidst opdateret: 29.11.2023