Skip to main content

Borger under omstilling

 • Hvilken betydning har grønne omstillingstiltag for borgere, og hvilken betydning har borgere for grønne omstillingstiltag?
 •  Hvordan indtænker og inddrager den grønne omstillings aktører borgerne?
 • Ageres der hensigtsmæssigt?
 • Hvordan reagerer borgere på den grønne omstilling?
 • Hvilke indsigter og erfaringer bør den grønne omstillings aktører lære af? 
   

Kom, lyt og giv dit besyv med sammen med repræsentanter for industri, forsyning, rådgivning og forskning. 

Baggrund

Vi lever i en brydningstid. Krig og kriser besvares med krav om hurtige, effektive og gennemgribende grønne omstillinger på en lang række områder, lige fra energiproduktion i stor skala til den private husholdning.Omstillingerne påvirker på forskellig vis borgeres livsverden. De landskaber, byrum og boliger, borgerne bor i, forandres. Der gribes politisk ind i deres arbejde og forbrug. Og stort anlagte projekter planlægges omkring deres hjem. Ofte er der uenighed om et omstillingsprojekts form og placering, og ofte opstår der tvivl, usikkerhed og utilfredshed omkring et projekt og den måde det søges gennemført på. Det medfører gnidninger eller direkte konflikter, som kan have afgørende betydning for, hvor hurtigt, effektivt og hensigtsmæssigt omstillinger modsvarer krig og kriser.

Dette symposium sætter fokus på ”borgeren under omstilling” som en generelt nedprioriteret men meget vigtig faktor i tidens kriser og tiltag.  

Gennem fire oplæg ved repræsentanter for industri, forsyning, forskning og rådgivning samt efterfølgende diskussion vil symposiet belyse dette område. 

Arrangementet kulminerer i en fælles udfærdigelse af en take-home-pakke med hovedpunkter fra oplæg, diskussion og input fra publikum.   

 

Program

13.00-13.15: Velkomst 

13.15–13.45: Oplæg v.Kristian Borch (Aalborg Universitet): Gerne i min baghave: Reel borgerinddragelse

13.45-14.15: Oplæg v. Anders Hougaard (Syddansk Universitet): Herfra hvor vi står: Aspekter af et borgerperspektiv på energi og omstilling

14.15-14.30: Pause 

14.30-15.00: Oplæg v. Karina Smedemark (HØST): Projektudvikler i den grønne omstilling

15.00-15.30: Oplæg v. Julie Maj Bryderup  Gaardsdal (DIN Forsyning): Mange bække små - samspillet mellem individ og forsyning i den grønne omstilling

15.30-15.45: Pause 

15.45-16.15: 1. halvleg af diskussionen: Ordstyrer samler centrale punkter fra oplæggene op og lægger op til uddybende snak. Publikum inddrages. 

16.15-16.30: Pause 

16.30-17.00: 2. halvleg af diskussionen:

 • Del 1: publikum får lejlighed til at bidrage yderligere med egne erfaringer og perspektiver. Panelet svarer.
 • Del 2: Panelet opsummerer med en “pakke” af punkter, der kan tjene som dagens take-homes: Publikum kan også bidrage. Alle får en kopi med hjem.

Arrangører: Syddansk Universitet i samarbejde med DIN Forsyning

 


Tilmeld

Her kan du tilmelde dig til "Borger under omstilling" arrangeret af Syddansk Universitet i samarbejde med DIN Forsyning

Tilmeld dig her

Praktisk

 • D. 9. februar 2023
 • Fra kl. 13 til kl. 17
 • Gratis at deltage
 • Tilmelding kræves

Sidst opdateret: 27.01.2023