Skip to main content

Bæredygtighed og verdensmålene på SDU

Viden og uddannelse til en bæredygtig fremtid

På SDU er vi stærkt optaget af at bidrage til mere bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Vi gør dette gennem vores forskning og innovation, uddannelser og undervisning, ledelse, campusdrift og vores samarbejder regionalt og globalt. Vi ser vores indsats på disse områder som sammenhængende og medvirkende til, at SDU udgør et levende laboratorium for udvikling af bæredygtige løsninger.

Når det kommer til forskning, er vores bidrag indlejret i den måde, vi udøver forskning på: som et klassisk forskningsintensivt universitet baseret på dyb akademisk viden, og som et moderne universitet, der søger holistiske løsninger gennem tværfaglige forskningsprojekter.

Den viden, der er nødvendig for at løse de komplekse problemer med bæredygtighed, kræver ofte tværfaglig forskning, der trækker på viden fra to eller flere discipliner. Og samtidig vil udvikling af løsninger på komplekse sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer også i stigende grad kræve samarbejde mellem universiteter, erhvervslivet osv., da ingen har den interne kapacitet til at kunne levere resultater alene.

Vores strategiske fokus er på at støtte initiativer, der fremmer bæredygtighed som et tema for tværfaglig forskning og samarbejde

Det er vigtigt at understrege, at SDU ser akademisk frihed som en væsentlig forudsætning for forskningens uafhængighed, kvalitet og legitimitet – og dermed også universitetets muligheder for at bidrage som svar på nutidens store samfundsmæssige udfordringer.

Universiteterne udstyrer studerende med den viden og de færdigheder, der gør dem i stand til at bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid. På SDU giver akademiske kompetencer som kritisk tænkning, systemtænkning, integreret problemløsning osv. kombineret med en stærk dybdefaglighed vores kandidater et stærkt udgangspunkt for at tage aktivt del i den bæredygtige omstilling.

Vores strategiske fokus er at udvikle og udvide tilbud til studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i forhold til bæredygtighed

Du kan i vores seneste bæredygtighedsrapport læse aktuelle eksempler på, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i forskningen og uddannelserne.

 
SDU's Bæredygtighedsrapporter

Her på siden kan du finde en oversigt over SDU's Bæredygtighedsrapporter fra 2019-2022.

SDU's Bæredygtighedsrapporter

Sidst opdateret: 18.10.2023