Menu

Faglige og brugerinddragende udvekslinger i digital formidlingspraksis

Samarbejdspartnere: Postdoc, ph.d. Rikke Haller Baggesen; lektor, ph.d. Michael Haldrup, Roskilde Universitet; og RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur
Projektperiode: 1. august 2016 - 31. juli 2019
Digitale teknologier medvirker ikke blot til at ændre museers fysiske og virtuelle formidling, de åbner også for nye former for udveksling mellem museer og brugere, når brugerne eksempelvis inddrages som medindsamlere. Dermed udviskes grænserne mellem indsamling og formidling, og samtidig skubber udviklingen til museernes traditionelle opdeling mellem fagfaglige og formidlingsfaglige opgaver og kompetencer. Delprojektet sætter fokus på denne proces ved at undersøge samspillet mellem indsamling og formidling, oplysning og oplevelse, og brugerdeltagelse og museumsfaglighed i en digital indsamlingspraksis. Undersøgelsen inddrager refleksion over den museumsfaglige udveksling og kompetenceudvikling i et digitale formidlingsfelt samt over muligheder og dilemmaer i en praksisnær museumsforskning. Empirisk bygger projektet på analyse, medudvikling og evaluering af indsamlings- og formidlingsplatformen Rockspor på Ragnarock ud fra observations- og interviewbaserede undersøgelser samt interventioner med voksne online-brugere og med fokus på at skabe både brugeroplevelser og samlingsrelevant indhold.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies