Hvordan kommer du godt fra start som ny studerende? Vi har spurgt 5 tidligere vindere af prisen for bedste underviser. Og de afslører, at du faktisk ikke behøver at svare rigtigt eller læse bøgerne igen inden eksamen.


 _languageinserted=

 

Lektor

Alexandra
Holsting

45 år 
Institut for Sprog og Kommunikation
Det Humanistiske Fakultet. 


Q: Hvad kendetegner en god studerende?

- Engagement, lyst til at lære, videbegærlighed og vedholdenhed. Gode studerende er ikke nødvendigvis dem, der forstår alting, når de læser eller hører det første gang, men dem, der er villige til at holde ved, så de måske forstår det tredje eller fjerde gang.

Q: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- Ved at være til stede, fysisk og mentalt. Ved at stille spørgsmål, når der er noget, man ikke forstår. Ved at udfordre de gængse opfattelser, som underviser og litteratur præsenterer en for. Ved at forberede sig og tænke videre efter undervisningen.

Q: Har du nogle hemmelige tricks, du vil dele med os?

- Det er vist ret banalt. Noget med at huske, at god undervisning ikke kun er underviserens ansvar, men opstår i et samarbejde. Som studerende kan du tillade dig at forvente en underviser, der er velforberedt, engageret og interesseret i de studerendes læring. Men det hjælper kun, hvis du selv er det samme.

Q: Beskriv med maksimalt tre ord henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Alt det ovenstående.
- Værste: Kaldt mig Alexander.

 


 

Lektor

Kurt
Bloch Jessen

57 år 
Mærsk Mc-kinney Møller Instituttet
Det Tekniske Fakultet. 

 

Q: Hvad kendetegner en god studerende?

- Lærevillig, engageret og nysgerrig.

Q: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- Forberedt, aktivt deltagende og undersøgende.

Q: Har du nogle hemmelige tricks, du vil dele med os?

- Nej.

Q: Beskriv med maksimalt tre ord henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Kommet gennem studiet.
- Værste: Løjet og svigtet.

 


 

Lektor

Kristin
Balslev Munksgaard

44 år 
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 


Q: Hvad kendetegner en god studerende?

- Det er én, som tør bevæge sig ud af egen komfortzone, og som spreder gode study-vibes.

Q: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- Man skal være reflekterende – fedt, hvis du deltager aktivt i klassediskussioner, men endnu vigtigere: Diskutér internt med dine medstuderende!

Q: Har du nogle hemmelige tricks, du vil dele med os?

- Brug det, du lærer, med det samme – prøv det af på studiejobbet, diskutér med andre, din moster eller hvem du nu kan finde. Spørg altid din underviser, hvordan det du lærer kan bruges i fremtidige situationer.

Q: Beskriv med maksimalt tre ord henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Indrømmer læring.
- Værste: Forstyrrer medstuderende.

 

 

Professor

Erik
Kristensen

64 år 
Biologisk Institut
Det Naturvidenskabelige Fakultet. 


Q: Hvad kendetegner en god studerende?

- En god studerende bruger den nødvendige tid til at sætte sig ind i faget og er kun tilfreds, når alle emner er forstået fuldt ud. Man skal ikke kun være engageret i undervisningssituationer, men også være deltagende uden for timerne. Det er altid positivt, når en studerende kommer til mit kontor og stiller relevante spørgsmål vedrørende aktuelle emner, som er blevet diskuteret i undervisningen.
En god studerende hjælper desuden sine medstuderende, hvis de har problemer. Det kan være problemer af både faglig og personlig karakter.

Q: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- En god studerende kommer til alle timer og er altid velforberedt, engageret og deltagende – specielt til eksaminatorier og øvelser. Læs den udleverede litteratur før undervisningen. Vær aktiv og svar på de spørgsmål læreren stiller. Det er faktisk ligegyldigt om svaret er rigtigt eller forkert. Stil selv spørgsmål om emner, du ikke forstår.

Q: Har du nogle hemmelige tricks, du vil dele med os?

- Til eksamenslæsning skal man ikke læse lærebogen igen og igen. Det er svært at lære et fag på den måde. Læs lærebogen én gang, og lav detaljerede (gerne håndskrevne) noter i den forbindelse. Noterne skal omhandle de vigtigste emner i pensum – og kan være baseret på lærerens powerpoints.
Husk, at de emner læreren tager op ved forelæsningerne, nok er dem han/hun finder vigtigst. Når lærebogen er læst en gang, og der er skrevet udførlige noter, så kan resten af eksamenslæsningen foregå ved at læse og genlæse sine egne noter et vist antal gange.

Q: Beskriv med maksimalt tre ord henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Påpeger mine fejl.
- Værste: Snorker højlydt.

 


 

Lektor

Søren
Cold

64 år 
Klinisk Institut
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 


Q: Hvad kendetegner en god studerende?

- Mit bud er en jævn og konstant indsats, så man hele tiden er på højde med, hvad der foregår, frem for at udskyde og skulle læse op i sidste øjeblik.

Q: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- Man er aktiv og stiller spørgsmål. Det kan være noget, man undrer sig over, som man ikke har fundet svar på. Det er her, man kan få noget ud af samarbejdet med underviseren.

Q: Har du nogle hemmelige tricks, du vil dele med os?

- Man skal betragte studiet som et arbejde, som netop også er en konstant indsats, men vel at mærke også med pauser, hvor der er brug for at rekreere bl.a. med fysisk aktivitet.
I en travl hverdag med mange aktiviteter er det vigtigt at der også er åndehuller, som man kan se frem til. En tidligere redaktør fra Politiken fortalte engang om sine ”honningkrukker” – med reference til Peter Plys. Det var små indlagte belønninger, som kunne få ham til at klare en overordentlig travl hverdag.

Q: Beskriv med maksimalt tre ord henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Viste altid engagement.
- Værste: Larmende, manglende interesse.