Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Tilvalg i Webkommunikation er et fuldtidsstudium af 1 års varighed, der udgør 45 ECTS.
Tilvalget er tilrettelagt med henblik på at kunne indgå i det 3. år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller andre fagområder.

Tilvalgsuddannelsen i Webkommunikation omfatter følgende fag:

  • Etik og teknologi (5 ECTS)
  • Webteknologi (10 ECTS)
  • Content management (10 ECTS)
  • IKT i organisationer (10 ECTS)
  • It-pædagogik (10 ECTS)

 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Webkommunikation

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Webkommunikation. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2018