Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Virksomheder og organisationer bruger de digitale medier til en bred vifte af af informations- og kommunikationsopgaver såvel internt som eksternt.

Tilvalg i webkommunikation giver dig kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at løse en række af disse opgaver.

Fokus i uddannelsen er således metoder, modeller og teknologier, der understøtter strukturering, design og publicering af webbaseret informations- og kommunikations indhold.

Målgruppen for tilvalg i webkommunikation er studerende, der har et humanistisk fag (fx historie, dansk, engelsk eller medievidenskab) som centralt fag.

Tilvalget kan være noget for dig, hvis du ønsker en direkte erhvervskompetence efter endt BA-uddannelse, eller et godt grundlag for at læse videre, fx på cand.it. - Webkommunikation.

Sidst opdateret: 26.02.2018