Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

For dig, der vil beskæftige dig med sproget og den tysksprogede litteratur, men også med historien, filosofien og med samfunds- og medieforhold.

Den tyske kultur er traditionsrig og innovativ. Tyske film, tysk kunst og litteratur præger kulturelle debatter, også i Danmark. Film som Das Leben der Anderen, Der Untergang og Das weisse Band har skabt røre ikke kun i Tyskland, men også internationalt.

På tyskuddannelsen får du et indgående kendskab til den tyske kultur og litteratur, den ældre såvel som den moderne.

Selvfølgelig indgår tysk også, og du udsættes for så meget tysk som muligt, både på sprogfærdighedskurser og i øvrige kurser, hvor undervisningen og eksamenerne også foregår på tysk.

Derudover kan du deltage i den tyske sprogcafé og tandemprojektet sammen med andre tyskstuderende. Alt dette er med til at uddanne dig til en kompetent sprogbruger.

På tyskuddannelsen på SDU i Odense spiller samfundsperspektivet og den historiske vinkel en vigtig rolle. I det hele taget lægger vi vægt på at uddannelsen også giver en forståelse af moderne Tysklandsforhold. 

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge tysk som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

Sidst opdateret: 26.02.2018