Skip to main content

Dit studievalg

På Tysk på SDU beskæftiger du dig med tysk sprog, tysk historie og samfund, tysk kultur og litteratur.

 

Vi lægger vægt på de lange historiske linjer, men også på at betragte fænomenerne i en aktuel sammenhæng. Vi interesserer os for finkultur og popkultur, Bismarck og flygtningekrise, Kiezdeutsch og konjunktiv.

 

Som udgangspunkt foregår undervisningen og eksamen i de tyskfaglige discipliner på tysk, ligesom den fag- og skønlitteratur, vi bruger, som udgangspunkt er tysksproget. Vi vurderer, at dette giver dig de bedste muligheder for at træne og udvikle din sprogfærdighed.

 

Vi lægger vægt på at skabe en rar og tryg atmosfære, så der er plads til alle studerende, selvom de har forskellige sproglige udgangspunkter. Herudover organiserer vi tilbud uden for den normale undervisning, fx sprogcafe og tandemprojekt, som også giver mulighed for at træne den tyske sprogfærdighed.

 

På SDU lægger vi vægt på, at undervisningen er inddragende og aktiverende. Vi er et lille studium, så meget undervisning foregår på mindre hold, hvilket giver plads til fx studenteroplæg og diskussioner. Størrelsen gør også, at det er nemt at få kontakt til underviserne og til studerende på andre årgange.

 

Som den eneste tyskuddannelse i landet har vi to forskellige kandidatuddannelser – en to-faglig, der bl.a. giver adgang til at undervise i gymnasiet, og en et-faglig, der i højere grad sigter mod ansættelse i offentlige og private virksomheder og organisationer.  

Sidst opdateret: 26.02.2018