Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Tilvalg i Skrivekunst er et fuldtidsstudium på 45 ECTS. Formålet med tilvalget er at give en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

I kombination med det centrale fag fra bacheloruddannelsen (135 ECTS) opnår du en erhvervskompetence som bachelor (BA) og en faglig kompetence, der giver ret til at søge ind på en kandidatuddannelse.

Tilvalget på 45 ECTS udgøres af følgende:

  • Skriftkulturens mediehistorie (5 ECTS)
  • Retorik - klassisk og moderne (10 ECTS)
  • Kreativ skrivning (15 ECTS)
  • Tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering (10 ECTS)
  • Praktisk narratologi (5 ECTS)
  • Emnefaget: har vekslende indhold fra hold til hold. Typisk vil det bestå af et emne af relevans for den kreative skriveproces som man får lejlighed til at gå i dybden med.

Læs mere om de enkelte fag i Studieordningen.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Skrivekunst

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Skrivekunst. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 29.03.2021