Skip to main content

Studieliv

Formålet med undervisningen i Skrivekunst er:

  • at give dig praktiske og teoretiske kvalifikationer inden for tekstproduktion på dansk sprog i fiktive og non-fiktive genrer, eksempelvis almenkulturel faglitteratur, undervisningslitteratur, skønlitteratur og journalistisk vidensformidling.

  • at give dig kompetencer til selvstændigt at arbejde med den skriftlige og mundtlige fremstillings moderne problemstillinger og dermed kunne bruge dine centrale faglige kompetencer optimalt

  • at give dig kvalifikationer i den klassiske og moderne retoriks grundbegreber og i de begrebsdannelser inden for narratologi, der er særlig relevante for tekstproduktion

Undervisningsfagene er:

  • Kreativ skrivning 

  • Retorik - klassisk og moderne

  • Skriftkulturens mediehistorie

  • Praktisk narratologi

  • Tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering

  • Emnefaget: har vekslende indhold fra hold til hold. Typisk vil det bestå af et emne af relevans for den kreative skriveproces som man får lejlighed til at gå i dybden med

 

Sidst opdateret: 29.03.2021