Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Hvis du går med en forfatter i maven, eller satser på at blive en god formidler af dit fag, kan du udvikle dine færdigheder på Skrivekunst.
Skrivekunst er en akademisk tilvalgsuddannelse, hvor det kreative arbejde med tekster er omdrejningspunktet. Med uddannelsens akademiske dimension søger vi at styrke de studerendes analytiske og teoretiske færdigheder, så de i højere grad bliver i stand til at forholde sig kritisk reflekterende til deres egen tekstproduktion. Uddannelsen forener det kreative fra Creative Writing-traditionen med de akademiske uddannelsers mere teoretiske, analytiske og historiske dimensioner. Netop samspillet mellem det kreative arbejde og uddannelsens traditionelle akademiske discipliner udvikler vores studerendes skrivefærdigheder.

Skrivekunst har tekstproduktion på dansk som sit kerneområde, og både skønlitteratur, faglitteratur og blandingsgenrer er fast en del af vores kurser. Vi arbejder både med de studerendes egne og professionelle forfatteres tekster, for man bliver bedre til at skrive af at læse andres og egne tekster kritisk. Samtidig søger vi at skærpe vores studerendes refleksionsevne gennem de mediehistoriske og teoretisk-analytiske færdigheder, som man får på uddannelsens akademiske discipliner – narratologi, mediehistorie, tekstanalyse og retorik.

Vi arbejder ud fra det princip, at alle har udbytte af at prøve forskellige generer. Men vi lægger vægt på, at du selv vælger den eller de genrer, du vil koncentrere dig om. Det kan være alt fra kortprosa, noveller, lyrik, romanuddrag, børnelitteratur til anmeldelser, essays, faglitteratur og kulturkritik.

Professionelle forfattere i undervisningen

Professionelle forfattere, lektorer og skribenter varetager undervisningen og sørger for, at man får prøvet mange forskellige skriveaktiviteter og øvelser, bl.a:

  • Maja Lucas, skønlitterær forfatter, lyriker, oversætter og ph.d.
    (underviser i æstetisk tekstanalyse)
  • Trisse Gejl, romanforfatter, kulturskribent, dramatiker og tidl. redaktør i Dansk Forfatterforening
    (underviser i kreativ skrivning)
  • Anita Bech Albertsen, faglitterær forfatter, lektor og ph.d.
    (underviser i narratologi)


Sidst opdateret: 29.03.2021