Skip to main content

Dit studievalg

""Måske har du ambitioner om at blive en bedre skribent og formidler. Eller måske har du en lille forfatter gemt inde i dig. Skrivekunst er tilvalget for dig, der ønsker at fordybe dig i den kreative skrivning. Her kommer du til at blive en del af et fantastisk tekstrum, hvor tekstproduktion og feedback er i fokus. Du kommer til at prøve dig selv af i en masse forskellige genrer, og samtidig får du en skærpet forståelse for narratologi og fortælle-teori. Skrivekunst er et håndværksfag, hvor du bl.a. undervises af dygtige forfattere og for alvor kan få omformet teori til praksis - og det er seriøst en fed oplevelse. Derudover er det fuldstændigt ligegyldigt, om du er en garvet skribent eller ej. En af de ting jeg holder allermest af ved skrivekunst er, at alle har noget at bidrage med. Jeg vil uden tvivl huske tilbage på mit år med Skrivekunst som den bedste tid på uni. 

- Mikael L. Andersen, årgang ’19-’20

 

""Skrivekunst åbner op for ens personlige udvikling i et format, der sjældent ses på universitetet. For mig skabte underviserne et trygt forum til kreativ udfoldelse med fokus på ikke kun teori, men egen udforskning inden for de givne teorier og genrer. Samtidig opnåede jeg en større sprogbevidsthed og at få overskredet grænser fra dag et. I dag vil jeg ikke være de overtrådte grænser foruden og føler mig privilegeret over at have haft et år, der igen gjorde mig nysgerrig og engageret i tekstproduktion og feedback. Skrivekunst blev blæsebælg til min skrive-iver, der ellers druknede under akademiske artikler og traditionel teori-læsning. Her fik jeg mulighed for at praktisere teori og producere eksemplerne selv.
- Camilla Høhrmann Pedersen, årgang ’19-’20

De tre største fag på Skrivekunst varetages af professionelle forfattere:
 
Maja Lucas, skønlitterær forfatter, lyriker, oversætter og ph.d. (æstetisk tekstanalyse)

Trisse Gejl, skønlitterær forfatter, kulturskribent, dramatiker og tidligere redaktør i Dansk Forfatterforening (kreativ skrivning)

Anita Bech Albertsen, faglitterær forfatter, lektor og ph.d. (narratologi)

Sidst opdateret: 28.09.2020