Skip to main content

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Kan du lide at skrive eller vil du gerne bare blive bedre og er du parat til at kaste dig ud i både skønlitteratur og faglitteratur? Så læs videre!

Hvis du går med en forfatter i maven, eller satser på at blive en god formidler af dit fag, kan du udvikle dine færdigheder på Skrivekunst.

Skrivekunst er en akademisk uddannelse, hvor det kreative arbejde med tekster er omdrejningspunktet. Uddannelsen forener det kreative fra Creative Writing-traditionen med de akademiske uddannelsers mere teoretiske, analytiske og historiske dimensioner. Netop samspillet mellem det kreative arbejde og uddannelsens traditionelle akademiske discipliner udvikler vores studerendes skrivefærdigheder.


Styrk dine skrivekundskaber med et tværfagligt studium

Skrivekunst har tekstproduktion på dansk som sit kerneområde, og både skønlitteratur, faglitteratur og blandingsgenrer er en fast del af vores kurser. Vi arbejder både med de studerendes egne og professionelle forfatteres tekster, for man bliver bedre til at skrive af at læse andres og egne tekster kritisk. Samtidig søger vi at skærpe vores studerendes refleksionsevne ved at opøve deres teoretisk-analytiske færdigheder i disciplinen "Fortælleteori og kreativ skrivning".

Vi arbejder ud fra det princip, at alle har udbytte af at prøve forskellige genrer. Men vi lægger vægt på, at du selv vælger den eller de genrer, du vil koncentrere dig om. Det kan være alt fra kortprosa, noveller, lyrik, romanuddrag, børnelitteratur til anmeldelser, essays, faglitteratur og kulturkritik. 

 

Professionelle forfattere i undervisningen 

Professionelle forfattere, lektorer og skribenter varetager undervisningen og sørger for, at man får prøvet mange forskellige skriveaktiviteter og øvelser, bl.a:

Maja Lucas, skønlitterær forfatter, lyriker, oversætter og ph.d. (underviser i Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet)
Trisse Gejl, romanforfatter, kulturskribent, dramatiker og tidl. redaktør i Dansk Forfatterforening (underviser i Kreativ skrivning)
Anita Bech Albertsen, faglitterær forfatter, lektor og ph.d. (underviser i Praktisk narratologi) 
 

Derfor skal du læse...

  • Din egen skrivestil bliver udfordret og du får lov til at afprøve forskellige genererer, så du i sidste ende kan finde den, eller de, genrer, du vil koncentrere dig om.  
  • Du vil blive undervist i et mix af akademiske skrivekunstskaber, der tilsammen giver dig værktøjer til at kunne skrive kreativt og fængende.  
  • Med en tilvalgsuddannelse i Skrivekunst vil du kunne arbejde i både den offentlige og private sektor.