Studieliv

Sidefag i Religionsstudier sigter mod at give dig kompetence til at undervise i gymnasiet. Derfor er det tilrettelagt, så du fortsætter på sidefaget efter, du har afsluttet din BA.

På det fuldt udbyggede sidefag i Religionsstudier på 95 ECTS  får du en grundlæggende indsigt i udvalgte religioner og religiøse fænomener og forudsætninger for at arbejde videre med tilsvarende emner.

Faget tilsigter at give dig en bred orientering og indføring i forskellige religioner, religionsvidenskabelige, religions-didaktiske og religionsfilosofiske emner og opøve din evne til metodisk analyse og fortolkning af fagets emne.

Ud over undervisningen byder foredragsforeningen Religio hvert semester på spændende foredrag med diskussion af emner i relation til religionsstudiet. Desuden kan der arrangeres ekskursioner til forskellige trossamfund.