Introduktion til uddannelsen

Hvorfor er der religion, og hvilke roller spiller religion i kulturmøder, i identitetsdannelse, i aktuelle etiske og kulturelle debatter, i medier og i politik?

Sådanne spørgsmål, men også religionsfilosofiske emner, herunder religiøs og ikke-religiøs etik, samt naturligvis de forskellige religioners oprindelse, udvikling og aktuelle fremtrædelsesformer og fagdidaktiske spørgsmål står centralt for sidefag i Religionsstudier.

Uddannelsen balancerer studier af religion i fortid og i nutid men sikrer, at studerende får kvalificeret viden om religioners former og funktioner i nutiden, fx i globaliserings- og integrationsprocesser, herunder såkaldte kulturmøder.

Da viden om og kompetencer til kritisk og metodisk analyse af det kulturelle fænomen religion er både nødvendigt og nyttigt i nutidens verden og samfund, er uddannelsen derfor gennemgående også praksis- og erhvervsorienteret.

Hvad enten praksis er undervisning, interkulturel know-how eller andre former for erhvervsmæssig anvendelse af de erhvervede kundskaber og kompetencer.


Du skal være i stand til at læse almindelige faglige tekster på engelsk og tysk.

Forudsætningen for tilmelding til eksamen i originalsprogsbaseret emne er en bestået prøve i propædeutisk sprogtilegnelse eller anden lignende dokumentation for, at du har erhvervet dig de nødvendige sprogkundskaber i et af studienævnet godkendt sprog.

Der gives op til 30 ECTS (½ årsværk) og mellem 2-6 SU-klip til den propædeutiske sprogindlæring.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge religionsstudier som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.