Skip to main content

Kompetenceprofil


Efter afsluttet uddannelse har bacheloren med tilvalg i psykologi tilegnet sig viden om grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og metoder inden for:

  • psykologiens historiske udvikling og genstandsområde
  • videnskabsteori
  • etik og lovgivning
  • udviklingspsykologi
  • personligheds- og social psykologi
  • arbejds- og organisationspsykologi
  • pædagogisk psykologi

Sidst opdateret: 22.03.2019