Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Bachelorsidefag i Psykologi 

Bachelor-plan

1. kvartal

Efterår         

2. kvartal

Efterår

3. kvartal

Forår

4. kvartal

Forår

PSY-SF-B01 Psykologiens historie og videnskabelige grundlag
(5 ECTS)

PSY-SF-B02 Kognitiv psykologi , inkl. metode 2  (15 ECTS)

PSY-SF-B03 Udviklingspsykologi 
(10 ECTS)

PSY-SF-B04 Personligheds- og socialpsykologi
(15 ECTS)

45 ECTS i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skematisk model over BA og KA-sidefag i Psykologi, SDU

Niveau

Ny studieordning for sidefag (ECTS)

Tidsmæssig placering

BA

45 ECTS

PSY-SF-B01 Psykologiens historie og videnskabelige grundlag (5)

PSY-SF-B02 Kognitiv psykologi inkl. metode 2 (15)

PSY-SF-B03 Udviklingspsykologi (10)

PSY-SF-B04 Personligheds- og socialpsykologi (15)

1. kvartal, efterår

2. kvartal, efterår

3. kvartal, forår

4. kvartal, forår

KA

45 ECTS

PSY-SF-K05 Biologisk psykologi (10)

PSY-SF-K06 Sundheds- og medicinsk psykologi, inkl. metode 5 (15)

PSY-SF-K07 Klinisk psykologi (10)

PSY-SF-K08 Pædagogisk psykologi (10)

1. kvartal, efterår

2. kvartal, efterår

3. kvartal, forår

4. kvartal, forår

KA

75 ECTS

Ovenstående KA 45 ECTS +

PSY-SF-K09 Opgave (20)

PSY-SF-K10 Praktik (10)

 

 

efterår

forår

NB. der vil være rækkefølgemæssige bindinger indenfor både BA-tilvalg og KA-tilvalg

Sidst opdateret: 22.03.2019