Studieliv

 De klassiske studier ved Syddansk Universitet har som særlig profil samspillet mellem sprog, litteratur og det arkæologiske materiale.

Uddannelsen giver først og fremmest en solid indføring i disciplinerne, der nævnes nedenfor, men der gives også mulighed for at fordybe sig i særligt udvalgte interesseområder.

Sprogundervisning
I sprogfagene vil du læse antikkens forfattere på originalsprog, og du vil også blive undervist i selv at formulere dig på græsk og latin.


Litteraturundervisning
I litteraturundervisningen arbejder du med grundbegreberne for tekstanalyse, og du kommer til at læse nogle af verdenslitteraturens hovedværker enten på originalsproget eller i oversættelse.

Arkæologi
I arkæologi introduceres du til fagets metode, og du kan følge kurser inden for græsk og romersk arkæologi, kunst, topografi (antikkens byer og helligdomme) og arkitektur. Hvis du ønsker at specialisere dig yderligere inden for arkæologi, har du mulighed for det i faget oldtidskundskab.

I forbindelse med undervisningen arrangeres der regelmæssigt besøg på museer i Danmark og ekskursioner til de vigtigste klassiske lokaliteter.


Skab en individuel profil
Gennem studiet af de klassiske oldtidskulturer får du ud over de traditionelle discipliner mulighed for at specialisere dig inden for næsten alle tænkelige retninger og beskæftige dig med emner som:

  • historie
  • lingvistik
  • filosofi
  • politik og samfundsstudier
  • europæisk identitet
  • kult og religion