Introduktion til uddannelsen

Klassiske Studier giver dig en på samme tid bred og dyb viden, der senere i livet kan bruges både på arbejdspladsen og i tilværelsen udenfor.  

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med græsk og romersk litteratur i oversættelse samt med områder som religion, filosofi og kunst.

Tekstlæsningen giver først og fremmest en grundig indføring i verdenslitteratur som Homer, græske tragedier, Platon og Aristoteles. Dette giver videre muligheden for at forfølge den antikke litteraturs indflydelse op gennem århundrederne og genfinde og påpege denne i nutidige tankesæt og forståelsesrammer.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge oldtidskundskab som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.