Studieliv

For studerende som har et andet centralfag end medievidenskab har vi et tilvalg som består af følgende hovedemner:

5. semester

  • Medieteori I - print og audiovisuelle medier
  • Mediejura

6. semester

  • Medieteori II - digital kommunikation
  • Medier og samfund
  • Metode og undersøgelsesdesign