Introduktion til uddannelsen

Medier er grundlæggende midler, hvormed vi skaber, udvikler og vedligeholder økonomiske, sociale og kulturelle relationer.

Den teknologiske udvikling og digitalisering har betydet, at medier såsom tv, film, radio, computere, telefoner og trykte medier i dag ikke fungerer adskilt, men i sammenhæng med hinanden. Denne udvikling betegnes mediekonvergens.

Uddannelsen i medievidenskab tager afsæt i mediekonvergens, men også i erhvervslivets behov for kandidater med dybtgående kvalifikationer inden for medier.

Målet med uddannelsen er at give dig som studerende en bred og fleksibel uddannelse, der gør dig i stand til at varetage en række erhvervsfunktioner i fremtidens dynamiske medie- og kommunikationsmiljøer.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge medievidenskab som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.