Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Du har mulighed for at tage hele sidefaget i Matematik på både bachelor- og kandidatniveau. Du kan også nøjes med at tage den første del af sidefaget, som kun ligger på bacheloruddannelsen.

Hvis du tager sidefaget med henblik på at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasialt niveau, skal du tage både bachelor- og kandidatdelen af sidefaget.

Den konkrete opbygning af sidefaget afhænger af dit centrale fag. 

Bachelorsidefag

Bachelorsidefaget i Matematik udgør 45 ECTS.

Kandidatsidefag

Kandidatsidefaget i Matematik udgør 45 ECTS, hvis centrale fag er inden for naturvidenskab eller Idræt og sundhed. Hvis dit centrale fag er inden for humaniora eller samfundsvidenskab, udgør kandidatsidefaget i Matematik 75 ECTS. Du vil dermed få en studietidsforlængelse på 30 ECTS, svarende til ét semester. Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget.

Hvis du er studerende på et andet universitet

Hvis du er studerende på et andet universitet og ønsker at tage sidefaget i Matematik på SDU, skal du kontakte de naturvidenskabelige studievejledere på studyscience@sdu.dk.


Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 26.02.2021