Skip to main content

Karriere

Med tilvalg i Manuskriptudvikling kan du:

- læse videre på kandidatuddannelser som Medievidenskab,

-  arbejde  med teorier og metoder til selvstændigt at analysere værker, formater og genrer inden for fiktionsfilm mhp. selv at kunne skabe manuskripter og håndtere arbejdsprocesserne forbundet hermed

- skrive velfungerende fiktionsfilmsmanuskripter og flere serielle fortælleformer, men også til fx formidling i andre sammenhænge i mediebranchen. Fx vil du kunne arbejde andre steder i manuskriptudviklings-fødekæden, som researcher, konsulent på andres manuskripter mv.  

Et voksende antal virksomheder efterspørger kreative skrivekompetencer hos akademiske medarbejdere, og en fagkombination med et tilvalg i manuskriptudvikling giver dig gode muligheder for at honorere disse krav.