Skip to main content

Studieliv

Tilvalg i Manuskriptudvikling er en humanistisk baseret uddannelse med et sigte, der er fokuseret på mediebranchen.

Uddannelsen giver dig teoretiske og praktiske kvalifikationer inden for manuskriptudvikling til fiktionsfilm såvel som til serielle fortællinger til tv og andre medier.

Formålet med uddannelsen er primært at give dig grundlag for udøvelsen af en branchespecifik erhvervsfunktion (manuskriptudvikling).

På uddannelsen bliver der lagt vægt på det praktisk-produktive arbejde med manuskriptudvikling og på den teoretisk-analytiske refleksion over praksis.

Uddannelsens faglige og læringsmæssige struktur sammentænker i hele forløbet dimensionerne teori og analyse samt produktion og refleksion.

Du vil undervejs i forløbet få kontakt til filmbranchen i form af fx ekskursioner, gæsteforelæsninger og mentoring fra branchefolk. 

 Undervisningsfagene er:

  • Manuskritpshistorie
  • Manuskript- og filmanalyse
  • Manuskriptskrivning I og II
  • Research og udvikling