Uddannelsens opbygning

Sidefaget består af en 45 ECTS bacheloruddannelse og en 50 ECTS kandidatuddannelse i alt 90 ECTS.

Undervisningen er en kombination af lørdagsseminarer på SDU og netbaseret undervisning gennem SDU’s elæringsportal via Adope Connect.

Du kan søge ekstra SU til propædutikken.

 

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik,  idræt samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Latin af 75 ECTS i henhold til følgende model:

 

  • 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen 
  • 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen 
  • Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS
  • Disciplinen Videnskabsteori, Tværvidenskabelighed og Forsknings-formidling, 15 ECTS

 

 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Latin

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Latin

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Latin. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her