Adgangskrav og optagelse

Du kan søge ind på sidefaget i Latin, hvis du optaget på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde nedenstående specifikke adgangskrav

  • Latin A

Hvis du ikke har latin på A-niveau

Hvis du ikke på forhånd har Latin A, kan du stadig søge ind. Du skal undervejs i uddannelse følge begyndersprogsundervisning i latin på et niveau svarende til de gymnasiale uddannelsers A-niveau. SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip i forbindelse med et afsluttet begynderkursus. 

Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu