Fagbeskrivelser, Kommunikation, Retorik og Formidling