Skip to main content

Studieliv

Tilvalg i Kommunikation, retorik og formidling bygger på tre praksisfunderede søjler, som hver indeholder to kurser:

1)      Den litteratur- og kulturhistoriske søjle, som gennem fokus på de litterære og kulturelle institutioner giver en omfattende viden om forlagsbranchen, mediebranchen og øvrige formidlings- og kulturinstitutioners virke, historie og fundament i den kulturelle offentlighed og scene.

Denne søjle inkluderer ekskursioner til førende kulturinstitutioner og kulturbegivenheder såsom den årlige bogmesse samt et karrierevejsseminar. Du lærer hvordan du opnår kontaktflader til og mulig ansættelse i det kulturelle erhvervsliv.

Søjlen omfatter kurset: Den kulturelle og litterære institution

2)      Den formidlingsmæssige søjle, som giver grundig viden, kompetencer og færdigheder inden for skriftlig og mundtlig kommunikation og ruster dig til at varetage professionelle mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver inden for et bredt praktisk felt og via flere platforme – herunder den digitale.

Du lærer således også at beherske de nye digitale platforme samt at formidle via disse medier med deres særlige styrker og svagheder i formidlingsprocessen.

Søjlen indledes med kommunikation og skriftlig formidling og fortsættes med retorik og mundtlig formidling.

3)      Den metodisk-teoretiske søjle, som giver viden om og metodiske færdigheder inden for narrativ formidling og fortællingens funktion i forskellige sammenhænge. Du lærer om fortællingens teori og metode med henblik på at kunne kommunikere effektivt og med stor gennemslagskraft.

I løbet af uddannelsens to semestre skabes i voksende omfang sammenhæng mellem teori, metode og praksis, således at du fortløbende på kurserne og i uddannelsens progression bliver præsenteret for og virker i disciplinernes praksisfunderede felt.

Sidst opdateret: 26.02.2018