Uddannelsens opbygning

Du har mulighed for at tage hele sidefaget i Kemi på både bachelor- og kandidatniveau. Du kan også nøjes med at tage den første del af sidefaget, som kun ligger på bacheloruddannelsen.

Hvis du tager sidefaget med henblik på at opnå undervisningskompetence i Kemi på gymnasialt niveau, skal du tage både bachelor- og kandidatdelen af sidefaget.

Den konkrete opbygning af sidefaget afhænger af dit centrale fag.

Bachelorsidefag

Bachelorsidefaget i Kemi udgør 45 ECTS.

Kandidatsidefag

Kandidatsidefaget i Kemi udgør 45 ECTS, hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag eller centralfag i Idræt og sundhed. Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralfag, udgør kandidatsidefaget i Kemi 75 ECTS. Du vil dermed få en studietidsforlængelse på 30 ECTS, svarende til ét semester. Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget.

Hvis du er studerende på et andet universitet

Hvis du er studerende på et andet universitet og ønsker at tage sidefaget i Kemi på SDU, skal du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab.