Skip to main content

Kompetenceprofil

Bachelorsidefag

Viden - Dimittenden har:

 • Basal viden om idræt, sundhed og bevægelse som flerfagligt felt, herunder:
  • viden om idræt, bevægelse og fysisk aktivitets betydning for menneskets liv og sundhed gennem hele livsløbet
  • viden om idræt og bevægelsens betydning i og for samfundet

Færdigheder  - Dimittenden kan:

 • udføre og formidle forskellige idrætslige færdigheder
 • udvikle og igangsætte idræts- og bevægelsesaktiviteter
  • for forskellige målgrupper og
  • i såvel kommercielle, private som offentlige organisationer og i civilsamfundet
 • tilrettelægge aktiviteter, der fremmer relationer og motivation
 • formidle grundlæggende idrætsfaglige forskningsresultater
 • anvende teorier og metoder i analyser af idræts- og sundhedsfaglige problemstillinger

Kompetencer  - Dimittenden kan:

 • kombinere viden fra forskellige fagområder med henblik på at udvikle og gennemføre bevægelsesaktiviteter indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område
 • opstille problemstillinger inden for det idræts- og sundhedsfaglige område og undersøge dem med udgangspunkt i akademiske forskningsmetoder
 • vidensdele og undervise inden for idræts- og sundhedsområdet

Kandidatsidefag

Viden Dimittenden har:

 • grundlæggende indsigt i og forståels for forskningsbaseret viden om idræt, sundhed og bevægelse som flerfagligt felt, herunder:
  • viden om idræt, bevægelse og fysisk aktivitets betydning for menneskets liv og sundhed gennem hele livsforløbet
  • viden om idræt og bevægelsens betydning i og for samfundet
 • specialiseret viden om enten
  • sammenhænge mellem bevægelse og læring
  • fysisk aktivitet som sundhedsfremme og forebyggelse eller om
  • entreprenørskab og innovation inden for idræt og sundhed

Færdigheder  - Dimittenden kan:

 • udføre og formidle forskellige idrætslige færdigheder
 • udvikle, igangsætte og evaluere idræts- og bevægelsesaktiviteter:
  • for forskellige målgrupper og
  • i såvel kommercielle, private som offentlige organisationer og i civilsamfundet
 • tilrettelægge aktiviteter, der fremmer relationer og motivation
 • formidle grundlæggende, idrætsfaglige forskningsresultater
 • anvende teorier og metoder i analyser af idræts- og sundhedsfaglige problemstillinger
 • forholde sig kritisk-refleksivt til teorier, metoder og problemstillinger og praksis inden for det idræts- og sundhedsfaglige område
 • specialiserede færdigheder inden for enten
  • organisering af lærings- og underviserprocesser
  • tilrettelæggelse af målrettede træningsforløb eller
  • facilitering af produkt og serviceudvikling

Kompetencer  - Dimittenden kan:

 • kombinere viden fra forskellige fagområder med henblik på at udvikle, gennemføre og evaluere bevægelsesaktiviteter indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område
 • bidrage til udvikling og gennemførelse af større og mindre udviklings- og interventionsprojekter inden for idræts- og sundhedsområdet
 • opstille problemstillinger og undersøge dem med udgangspunkt i akademiske forskningsmetoder
 • analysere og vurdere relevante idræts- og sundhedsmæssige professionelle problemstillinger
 • vidensdele, undervise og rådgive inden for idræts- og sundhedsområdet
 • varetage specialiserede funktioner med fokus på enten læring, sundhedsfremme eller innovation med afsæt i viden fra idræts- og sundhedsområdet
 • bidrage til udvikling og gennemførelse af større og mindre udviklings- og interventionsprojekter inden for idræts- og sundhedsområdet