Karriere

Beskæftigelseseksempler
Som konkrete eksempler på beskæftigelsesområder kan nævnes:

 • Adjunkt
 • Bevillingsadministrator og projektmedarbejder
 • Centerleder i fitnesscenter
 • Forebyggelseskonsulent
 • Foreningskonsulent
 • Fritidsvejleder
 • Gymnasielærer
 • Idræts- og frivilligkoordinator
 • Idrætskonsulent/-koordinator
 • Konsulent på inklusionsområdet
 • Kostansvarlig medarbejder
 • Kostvejleder til ældre over 65
 • Motionskonsulent
 • Projektassistent
 • Projektleder/-konsulent
 • Projektmager og efterskolelærer
 • Rusmiddelkonsulent
 • Sportsmedarbejder i fritidsklub
 • Sundhedsfremmemedarbejder
 • Sundhedskonsulent / rygestopvejleder
 • Udviklingskonsulent
 • Udviklingskonsulent i idrætsforening
 • Udviklingskonsulent i kommune
 • Underviser på efterskole
 • Underviser på UC
Undervisningskompetence og pædagogikum 

For at opnå faglig kompetence til at undervise i idræt i gymnasieskolen og på HF kræves som minimum 2 års idrætsstudium i kombination med en kandidatuddannelse og pædagogikum.

Det indebærer, at den samlede studietid - for de fleste sidefagsstuderende - forlænges med 1/2 år til samlet at blive 5 1/2 år.