Introduktion til uddannelsen

Du kommer til at beskæftige dig med sundheds- og naturvidenskabelige, humanistisk-samfundsvidenskabelige og praktisk-pædagogiske perspektiver.

Studiet fokuserer på idræt og fysisk aktivitet i relation til områder som:

  • fysiologi og biomekanik 
  • kultur og samfundsforhold 
  • idrættens discipliner og praksisområder 
  • pædagogik og læring

En hovedambition er at kvalificere dig som underviser og formidler inden for disse og andre områder.

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu