Uddannelsens opbygning

Hvis du tager sidefaget med henblik på at opnå undervisningskompetence i Fysik på gymnasialt niveau, skal du tage både bachelor- og kandidatdelen af sidefaget.

Den konkrete opbygning af sidefaget afhænger af dit centrale fag.

Bachelorsidefag

Bachelorsidefaget i Fysik udgør 45 ECTS.

Kandidatsidefag

Kandidatsidefaget i Fysik udgør 45 ECTS, hvis dit centrale fag er inden for naturvidenskab eller Idræt og sundhed. Hvis du har et andet centralt fag uden for naturvidenskab, udgør kandidatsidefaget i Fysik 75 ECTS. Du vil dermed få en studietidsforlængelse på 30 ECTS, svarende til ét semester. Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget.

Hvis du er studerende på et andet universitet

Hvis du er studerende på et andet universitet og ønsker at tage sidefag i Fysik på SDU, skal du kontakte de naturvidenskabelige studievejledere.