Introduktion til uddannelsen

Fysikkens objekter spænder fra elementarpartikler til galakser og inkluderer alt på de mellemliggende længdeskalaer, herunder atomer og molekyler, væsker og faste stoffer og biofysiske systemer.

På sidefaget i Fysik lærer du at anvende samspillet mellem abstrakte teorier, avancerede eksperimenter og computersimuleringer til at modellere fysiske fænomener. Fysik har store berøringsflader med andre videnskaber, især matematik, kemi, bio- og ingeniørfagene, og fysikkens anvendelser ligger til grund for store dele af den moderne teknik, for eksempel computere, robotter, kommunikations- og måleudstyr, solceller og medicoteknik.