Skip to main content

Mere om sidefag i Filosofi

Indhold
Faget filosofi indtager en hel central placering, når man ser på de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag, hvor stort set alle fagområder er udsprunget af filosofien.

Dette kommer fx til udtryk i samfundsdebatten, hvor interessen for filosofi de senere år har været stigende, og hvor en af forklaringerne på dette er, at man på alle områder af debatten når frem til filosofiske spørgsmål, som må tackles, hvis der skal trænges helt ind til sagens kerne.

Et filosofistudium giver dig mulighed for at trænge til bunds i både historiske og aktuelle debatområder.

Målgruppen er humaniorastuderende og studerende fra de øvrige fakulteter, der har mulighed for at læse sidefag i deres uddannelse. Undervisningen varetages af fastansatte undervisere fra filosofi samt eventuelt eksterne undervisere i begrænset omfang.

Der forudsættes læsefærdighed i engelsk og tysk.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018