Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Filosofi giver dig en på samme tid både bred og dyb viden, som du senere i livet kan bruge på arbejdspladsen og i tilværelsen udenfor.

Et filosofistudium giver dig mulighed for at trænge til bunds i både historiske og aktuelle debatområder.

Du lærer at tænke kritisk, at analysere argumenter og synspunkter samt se enkeltproblemer i en større sammenhæng.

Du får en grundig introduktion til den antikke, middelalderlige og nyere tids filosofihistorie og til de centrale strømninger i nutidens filosofi.

Desuden får du kendskab til de grundlæggende filosofiske discipliner som logik, erkendelsesteori, metafysik, videnskabsteori og -historie, til etik og politisk filosofi.

Vi har et godt og spændende studiemiljø, hvor de studerende og lærerne er meget engagerede i faget. Det skal ikke skjules, at faget er intellektuelt udfordrende og kræver megen selvstændig læsning. Derfor er der også mange læsegrupper, hvor de studerende diskuterer og støtter hinandens forståelse af faget.

 NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge filosofi som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

Sidst opdateret: 26.02.2018